Ochrona środowiska

Ponadto wykonujemy:

  • Monitoring formalno-prawny przestrzegania zapisów zawartych w Państwa decyzjach dotyczących ochrony środowiska.
  • Stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska.
  • Pomoc w wypełnieniu zarządzeń i zaleceń pokontrolnych urzędów i organów ochrony środowiska, tj. wioś, sanepidu, starostwa, gminy.
  • Poszukiwanie odbiorców materiałów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne posiadających decyzje wymagane przepisami z zakresu ochrony środowiska.
  • Nawiązywanie współpracy z laboratoriami akredytowanymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych emitowanych do środowiska.