Ochrona środowiska

Prowadzimy sprawozdawczość w zakresie:

  • Gospodarki opakowaniami.
  • Korzystania ze środowiska.
  • Gospodarki odpadami.
  • Poboru i gospodarki ściekami.
  • Ilości wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów.

Ponadto zgłaszamy firmy i prowadzimy ich sprawozdawczość w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami.