Ochrona środowiska

Sporządzamy dokumentację dotyczącą:

  • Uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji związanych z ochroną środowiska.
  • Naliczania i raportowania opłaty produktowej.
  • Naliczania opłat i przekazywania raportów do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
  • Nadzoru i planowania gospodarki odpadami oraz jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów.
  • Rocznych raportów dotyczących recyklingu, odpadów opakowaniowych i poużytkowych.