Kadry i płace

Ponadto:

  • Doradzamy w zakresie przepisów prawa pracy
  • Jesteśmy obecni przy kontrolach PIP
  • Tworzymy regulaminy: pracy, wynagrodzeń i ZFŚS