Kadry i płace

Prowadzimy kadry w zakresie:

  • Zakładania i prowadzenia akt osobowych.
  • Archiwizacji akt osobowych byłych pracowników.
  • Tworzenia dokumentacji kadrowej: umowy, aneksy, wypowiedzenia, świadectwa pracy.
  • Prowadzenia ewidencji czasu pracy.
  • Rejestrowania, zgłaszania zmian i wyrejestrowywania pracowników w ZUS.
  • Sporządzania i wysyłania sprawozdań do GUS.

Zapewniamy stały kontakt z naszymi specjalistami