Kadry i płace

Sporządzamy kompletną dokumentację płacową

  1. Naliczamy wynagrodzenia.
  2. Sporządzamy listy płac.
  3. Tworzymy pliki do importu przelewów w banku.
  4. Sporządzamy i wysyłamy deklaracje podatkowe do Urzędów Skarbowych.
  5. Sporządzamy i wysyłamy deklaracje do ZUS.
  6. Przygotowujemy i wysyłamy deklaracje do PFRON.
  7. Wystawiamy zaświadczenia o zarobkach.