Informacje

Przedsiębiorco, czekają cię zmiany w kontrolach podatkowych 

KSIĘGOWOŚĆ / MAJ 05, 2016

Od 1 lipca 2016 roku zaczną obowiązywać elektroniczne kontrole podatkowe. W pierwszej kolejności będą im podlegać duże firmy. Jako narzędzie do ich przeprowadzania ma posłużyć jednolity plik kontrolny, czyli JPK.

Zmiany to efekt polityki Ministerstwa Finansów, mającej na celu zwiększenie wpływów budżetowych, a jednym ze sposobów na poprawę ściągalności podatków będą właśnie e-kontrole. Tym samym od początku lipca, kiedy to zapowiadane zmiany mają wejść w życie, przedsiębiorcy muszą być przygotowani na to, że fiskus wezwie ich do przekazania informacji w formie JPK. Wezwanie takie będzie miało postać pisemną, poza tym należy zwrócić uwagę, czy spełnia ono następujące wymogi formalne: wskazuje rodzaj wymaganych informacji, format plików oraz termin przekazania danych. 

Jak się przygotować do e-kontroli?

W początkowym etapie kontrolowane mają być duże firmy, które do lipca są zobowiązane wdrożyć odpowiednie oprogramowanie, umożliwiające wygenerowanie jednolitego pliku kontrolnego, zawierającego wszystkie dane wymagane przez Ministerstwo Finansów. Z wdrożeniem odpowiedniego systemu komputerowego lepiej nie zwlekać. Trzeba się bowiem liczyć z tym, że nie wszystko od razu idealnie zadziała, a konsekwencją nieudostępnienia danych podatkowych w wymaganym formacie bądź też przekazanie pliku zawierającego błędy będzie odpowiedzialność karno-skarbowa. Warto zatem zarezerwować czas na przeprowadzenie testów i sprawdzenie poprawności generowanych przez system danych. Należy przy tym pamiętać, że aby system poprawnie wygenerował informacje podatkowe, muszą być one najpierw bezbłędnie do niego wprowadzone. Przy wdrażaniu odpowiedniego oprogramowania najlepiej skorzystać z pomocy wykwalifikowanych firm, mających doświadczenie w tym zakresie.

Mali i średni przedsiębiorcy będą mieli więcej czasu na wprowadzenie zmian. Pozostawiono im bowiem możliwość wyboru, czy chcą być kontrolowani na nowych zasadach za pomocą JPK, czy też decydują się na kontrolę na dotychczas obowiązujących warunkach. Od 1 lipca 2018 roku także mniejsze firmy będą jednak musiały dysponować oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie elektronicznej kontroli.

E-kontrola – co to zmienia?

Wprowadzenie elektronicznych kontroli za pomocą zaawansowanych narzędzi informatycznych umożliwi fiskusowi precyzyjne zweryfikowanie  wszystkich kosztów i dowodów wezwanego do kontroli przedsiębiorstwa. Zaletą tego rodzaju kontroli z punktu widzenia resortu finansów będzie także usprawnienie pracy i możliwość sprawdzenia dużej liczby transakcji w krótkim czasie, a także wykazanie powiązań między danymi, czego nie umożliwiały w takim zakresie tradycyjne kontrole. Ponadto e-kontrole mają  być narzędziem do skuteczniejszego identyfikowania nieujawnionych źródeł przychodów oraz nieujawnionej działalności gospodarczej.

Elektroniczne kontrole to przede wszystkim zmiana na gruncie metodologii. Obowiązujące przy tradycyjnych kontrolach przepisy nadal będą miały zastosowanie, a co za tym idzie podatnik może korzystać z przysługujących mu dotąd uprawnień.  Informatyzacja wkracza we wszystkie sfery naszego życia, można się było zatem spodziewać, że nie ominie także działalności urzędów skarbowych, tym bardziej że system taki od lat funkcjonuje w innych krajach Europy. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że w pogoni za dodatkowymi wpływami do budżetu państwa nie umknie dbałość o tworzenie przyjaznych warunków dla inwestowania i prowadzenia biznesu w Polsce.

powrót