BHP i PPoż.

Kiedy zdarzy sie wypadek lub zaistnieje podejrzenie choroby zawodowej...

  1. Bierzemy udział w ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z ich przyczyn i okoliczności. Przeprowadzamy kontrole realizacji tych wniosków.
  2. Angażujemy się w przygotowanie dokumentacji dla Inspekcji Sanitarnej w sytuacji, kiedy istnieje podejrzenie wystąpienia choroby zawodowej u pracownika.
  3. Prowadzimy rejestry powypadkowe.
  4. Kompletujemy i przechowujemy dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.