Informacje

Dofinansowanie z ZUS na poprawę warunków pracy

BHP / MARZEC 22, 2016

Oferujemy pomoc w uzyskaniu dofinansowania z ZUS-u na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w Twojej firmie. Pomagamy zgromadzić niezbędne dokumenty i napisać wniosek. Doradzamy, na co zwrócić uwagę i jak umotywować prośbę, by maksymalnie zwiększyć szanse na uzyskanie dotacji z ZUS. Korzystając z naszych usług, nic nie ryzykujesz. Nie pobieramy od Ciebie opłaty za samo napisanie wniosku i doradztwo. Zyskujemy dopiero wtedy, gdy Twoja firma zdobędzie dofinansowanie.

Pomoc udzielana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie dotacji jest bezzwrotna. O dofinansowanie mogą ubiegać się wszyscy płatnicy składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania  zależy od wielkości podmiotu, określonej na podstawie liczby zatrudnionych pracowników.  

Dofinansowanie można uzyskać na trzy typy projektów:

1.    Projekty o charakterze doradczym, nastawione na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie, w tym na  realizację oceny ryzyka, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP.

Przykładowe działania w ramach tego projektu to:

  • identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z występującymi zagrożeniami, a także dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do stwierdzonych zagrożeń;
  • dokonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w miejscu pracy;
  • przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy;
  • dokonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.

2.     Projekty inwestycyjne, dotyczące przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych). Do projektów inwestycyjnych zaliczamy zakup i instalację konkretnych urządzeń oraz wprowadzenie rozwiązań, co bezpośrednio przełoży się na  poprawę bezpieczeństwa pracowników. 

3.    Projekty doradczo-inwestycyjne, które łączą w sobie działania podejmowane w ramach projektów opisanych w punkcie pierwszym i drugim.   

Nabór wniosków jest ciągły i będzie trwał do wykorzystania środków. Nie obowiązują ograniczenia terenowe.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego: 
tel. 696-068-004
bhp@safe.com.pl

powrót