Informacje

Koniec z pierwszą dniówką bez umowy

KADRY / MARZEC 16, 2016

Szykują się zmiany w Kodeksie pracy. Dotychczas umowa pomiędzy pracodawcą a pracownikiem musiała być zawarta w dniu rozpoczęcia przez niego pracy. Dawało to pole do nadużyć i rozwijało szarą strefę. Pracodawca w razie kontroli zawsze mógł powiedzieć, że dana osoba jest pierwszy dzień w pracy, a stosowna umowa zostanie podpisana do końca dnia. Inspektorzy w takiej sytuacji byli bezradni, natomiast pracownik wykonywał swoje obowiązki, nie mając zabezpieczonych swoich praw. W razie wypadku w pracy osobie takiej nie przysługiwałyby żadne świadczenia, choćby z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wykazały przeprowadzone kontrole, nielegalnie zatrudniano przede wszystkim w transporcie, gospodarce magazynowej czy usługach gastronomicznych. Projekt nowelizacji, nad którym trwają właśnie prace, ma na celu uszczelnienie systemu i walkę z nielegalnym zatrudnieniem. 

Zgodnie z nowymi przepisami umowa między pracodawcą a pracownikiem będzie musiała być zawarta przed dopuszczeniem go do pracy, tak jak jest to wymagane w przypadku badań lekarskich oraz szkoleń BHP. 

Jeśli nie zostanie ona podpisana w przewidzianym terminie lub zostanie zawarta jedynie w formie ustnej, pracownik powinien otrzymać potwierdzenie jej warunków na piśmie. Dzięki temu gdyby doszło na przykład do wypadku przy pracy, pracownik na tej podstawie będzie mógł dochodzić swoich praw. 

powrót