BHP i PPoż.

Zarządzamy Ppoż w zakresie:

  1. Systematycznych kontroli ilościowych i jakościowych sprzętu ppoż. i dróg ewakuacyjnych.
  2. Prowadzenia pełnej dokumentacji ppoż. w obiekcie.
  3. Nadzorowania terminu konserwacji sprzętu ppoż.
  4. Kontroli stosowania się przez pracowników klienta do postanowień instrukcji bezpieczeństwa ppoż.
  5. Reprezentowania klienta podczas kontroli ppoż.
  6. Koordynacji zamówienia na doposażenie w nowy sprzęt ppoż.
  7. Tworzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
  8. Prowadzenia corocznych ćwiczeń ewakuacyjnych w obiekcie.

Każda z usług może być świadczona oddzielnie