Księgowość

Pozostałe:

  1. Pomagamy i doradzamy w rejestracji działalności Klienta w CEIDG/KRS.
  2. Składamy wnioski do urzędów skarbowych o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu przez naszego Klienta ze zobowiązaniami budżetowymi.
  3. Prowadzimy w imieniu naszego Klienta korespondencję z organami podatkowymi i bankami.
  4. Przygotowujemy wnioski o udzielenie kredytu.
  5. Przygotowujemy wnioski o zawarcie umowy leasingu.
  6. Wypełniamy wnioski VZM o zwrot podatku VAT w budownictwie mieszkaniowym.
  7. Sporządzamy wnioski o zwrot VAT z zagranicy.
  8. Odbieramy dokumenty z siedziby Klienta.

Zobacz kalkulator usług